Edukacyjna wartość dodana

 Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Można powiedzieć, że ewd pokazuje przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego.

Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. W skali kraju wskaźnik EWD ma wartość równą zeru.

 X LO  na tle polskich oraz gdyńskich szkół uzyskuje dobrą pozycję. W każdym z badanych obszarów: przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i matematyka jesteśmy szkołą sukcesu.

 

Obrazek 2Obrazek 4Obrazek 5

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg