EWD 2010 - 2015

Przedstawiamy aktualne dane na temat edukacyjnej wartości dodanej. X LO  na tle polskich oraz gdyńskich szkół uzyskuje dobrą pozycję. W każdym z badanych obszarów: przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i matematyka jesteśmy szkołą sukcesu.

ewd2012 1

 ewd2012 2

 ewd2012 3

Lata 2013 - 2015

mat przyr

hum

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg