Nauczyciele X LO

 

LISTA  NAUCZYCIELI X LO

 

Lp

Imię  nazwisko

 

stopień
awansu

 

 

nauczane
przedmioty

 

klasy

1.

mgr Magdalena Piwowarska

- dyrektor szkoły

dyplomowany

geografia

I AB

2.

mgr Zofia Friedenberger

- z-ca dyrektora szkoły

dyplomowany

matematyka

III D

3.

mgr Mariusz Ambroziak

 

WF

IC(ch) IEdz IICdz IIEdz IIIAch IIIEdz

4.

mgr Magdalena Ankiewicz-Kopicka

dyplomowany

wychowawstwo

chemia

IIE

I ABCDE  II E III E

5.

mgr Aneta Bednarska

  historia i społeczeństwo IIABE
6.

mgr Marta Chmielińska

kontraktowy WF I(BE)ch  ICdz  IIDdz  IIEdz IIIC dz  IIIDch
7.
ks. dr Sławomir Czalej
mianowany
religia
IID IIIABCDE
8.
mgr inż. Anna Dobosz
mianowany
wychowawstwo
 
fizyka
I A
I ABCDE 
II AE  III AE

9.

mgr Edyta Fedorowicz

 

matematyka

IADE IIBC

10.

mgr Joanna Galińska

dyplomowany

wychowawstwo

przedsiębiorczość

historia i społ.

ekonomia w prakt

doradztwo zawod.

WOS

ID

I ABCDE 

II D

II D

II D

I AB

11.

mgr Adam Gzela

dyplomowany

wychowawstwo

matematyka

III A

II DE  III AB

12. mgr Małgorzata Gałązka dyplmowany

wychowawstwo

j. polski

I B

I B II B III B

13.

mgr Małgorzata Hajduk-Kocieniewska

dyplomowany

wychowawstwo

historia

historia i społ.

wos

eduk. samorząd.

II C

II B III B

III B

I C II C III C

II C 

14.

dr Jacek Halasz

mianowany

filozofia

etyka

IC IIC IIIC

kl. I;  kl II, III

15.

mgr Katarzyna Jęcznień

dyplomowany

biologia

IABCD

16.

mgr Sławomir Kępka

dyplomowany

wychowawstwo

historia

historia i społ.

IC

IABCDE  II C III C

III ADE

17.

mgr Anna Klusek- Hundsdorff

dyplomowany

wychowawstwo

j. polski

III C

I C  II C  III C

18.

mgr Hanna Kownacka

dyplomowany

j. polski

WOK

retoryka

edukacja teatralna

II AE  III A

I ABCDE

I C  II C

dla chętnych

19.

mgr Sylwia Kownacka

dyplomowany

informatyka

I ABCDE II A III A

20.

mgr Grażyna Krasoń

dyplomowany

wychowawstwo

j. angielski

III D

I A  II A   III D

21.

mgr Dorota Lewandowska

kontraktowy

j. angielski

I E   II CE  III AC

22.

mgr Iwona Nowak

dyplomowany

pedagogika

WDŻ

I B   II B

I II III

23.

mgr Małgorzata Olszowa

dyplomowany

edukacja dla bezp.

I ABCDE

24.

mgr Alicja Rogowska

dyplomowany

matematyka

I BC  II A   III CE

25.

mgr Jolanta Rutkowska

dyplomowany

biblioteka

 

26.

mgr Mirosława Rzodkiewicz

dyplomowany

j. rosyjskI

I ACE II ABE  III ABCDE

27.

mgr Joanna Sienkiewicz

dyplomowany

WF

IAch IDdz IIAch II(BCE)ch IIIDdz IIIEdz  

28.

mgr Sylwia Smejlis-Jastrząbek

dyplomowany

WF

IAdz  IBdz  IIAdz   IIBdz   III(ABE)ch  IIICch

29.

mgr Katarzyna Stefanowicz

mianowany

j.angielski

ID II CD   III B

30. mgr Iwona Strzyga kontraktowy 

wychowawstwo

j.angielski

IIIE

II DE   IIIE

31. mgr Izabela Szlas dyplomowany

wychowawstwo

j.angielski

II B

I B II B  III A

 32.

mgr Katarzyna Szmuksta

dyplomowany

wychowawstwo

j. polski

IID

IADE II D IIIDE

33.

mgr Waldemar Szumny

 

j. niemiecki

IABC

34.

mgr Katarzyna Szymańska

kontraktowy

psychologia

IIIB

35.

mgr Agnieszka Tanaś

dyplomowany

wychowawstwo

WF

 

III B

I(BE)dz IDch IIBdz  IIDch

III(AB)Bdz

36.

mgr Dorota Waligórska

 

geografia

przyroda

ICDE  IID IIID

IIBC

37.

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner

kontraktowy j. rosyjski

I BD  II BCD

38.

mgr Joanna Wiśniewska

dyplomowany j. niemiecki

I DE  II ACDE III ACDE

39.

ks. mgr Robert Wirkus

dyplomowany religia

I ABCDE  II ABCE

40.

mgr Mateusz Woźniak

kontraktowy

wychowawstwo

biologia

I E

IE IIBE IIIBE

41.

mgr Katarzyna Witt

  j. angielski

IBCDE

42.

mgr Anna Zienkiewicz

kontraktowy biblioteka

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg