Historia sztuki - podstawy - międzyszkolne zajęcia dydaktyczne

Kownacka Hanna

matura2011historiasztukiW roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy na zajęcia dydaktyczne: historia sztuki - podstawy.     Zajęcia obejmują cały zakres zagadnień sztuki i są adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych klas I, II i III przygotowujących się do egzaminów maturalnych z historii sztuki.

 

 Planowane lekcje:
• dla klas III będą odbywać się w środy od godz. 15.15 do 16.50
• dla klas I, II będą odbywać się we wtorki od godz. 15.15 do 16.50
• miejscem zajęć będzie X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, ul.Władysława IV 58
• będą trwać 90 minut, czyli 2 godziny lekcyjne
• warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w sekretariacie Szkoły.

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać w sekretariacie X LO w Gdyni pod numerem telefonu + 58 620 75 29.

Prosimy o informację zwrotną do 15 września 2015 r.


Historia sztuki jako nauka humanistyczna, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz piśmiennictwo o sztuce. Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury Europy od paleolitu do współczesności.
Zajęcia przygotowują do  analizy formalnej i treściowej dzieła, uczą także rozumienia sztuki, która zawsze jest wynikiem różnych przejawów kulturowych.
Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są wszelkie materiały konieczne do prezentowania dzieł : reprodukcje w prawdziwych barwach, prezentacje multimedialne, książki z zakresu historii sztuki, filmy o sztuce, kserokopie. Do prezentacji materiałów ikonograficznych służy rzutnik multimedialny.
Ilość godzin lekcyjnych, poświęconych poszczególnym epokom, wynika ze szczegółowo opracowanego planu wspartego o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć, skupia się bardziej na wybranych epokach.

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg