Klasa 1E - oferta

Klasa biologiczno-chemiczna

Proponowane przedmioty rozszerzone:

     biologia

     chemia

     język angielski lub matematyka 

Dodatkowe języki obce do wyboru:

     język niemiecki / język rosyjski           

Oferta dodatkowa:

Innowacyjna nauka biologii i języka nagielskiego

Międzyprzedmiotowa innowacja programowa: elementy biologii w języku angielskim

 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zadania projektowe związane z ekologią
 • Poszerzenie znajomości biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki
 • Nauka w oparciu o "emocjonujące" doświadczenia przeprowadzane przez samych uczniów…
 • Nauka języka angielskiego jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń

Współpraca z instytucjami naukowymi

 • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed
  w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną
 • Współpraca z UG, udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez wydział Biologii UG w ramach programów “Poznaj pracę biologa” i “Zaproś naukowca do szkoły”, a także warsztaty z biologii morza na Wydziale Oceanografii

Eksperymentalne Koło Biologiczne "Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!"

 • Przeprowadzanie i pisanie własnych prac badawczych przez uczniów
 • Nauka metodologii badań przyrodniczych
 • Praca na preparatach mokrych
 • Działania umożliwiające start w Olimpiadzie Biologicznej

Naukowe Koło Ekologiczne 

 • Przygotowanie chętnych uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Prestiż OWE 
 • Uprawnienia laureatów na podobnym poziomie Olimpiady Biologicznej

Wycieczki dydaktyczne i wydarzenia naukowe

 • Lekcja w akwarium Gdyńskim z anglojezycznym przewodnikiem
 • Noc Biologów, Dzień Mózgu,Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki, Wyspa przyrodników i wiele innych…

Wzbogacenie przedmiotowe

 • Rozszerzanie wiedzy uczniów odnośnie zagadnień z pogranicza biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i biologii medycznej

Eksperymentalna nauka chemii 

Lekcje w grupach (od klasy II), oparte na metodzie eksperymentu
Współpraca z instytucjami naukowymi

 • Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • Udział w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Chemii UG i PG

Udział w dodatkowych zajęciach koła chemicznego

 • Możliwość przeprowadzania ciekawych doświadczeń chemicznych

Sylwetka ucznia:

 Oferta profilu biologiczno-chemicznego skierowana jest do ucznia ciekawego otaczającego go świata, chętnego by zaznajamiać się z nowinkami w dziedzinie nauk przyrodniczych, otwartego na projekty, również międzynarodowe.

Cele profilu:

 • Przygotowanie uczniów do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach
 • Przygotowanie uczniów do zdania matury rozszerzonej z biologii, chemii i języka angielskiego lub matematyki
 • Przygotowanie merytoryczne, które zagwarantuje absolwentom łatwy start na pierwszym roku studiów wybranego przez siebie kierunku
 • Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych gwarantująca poszerzanie wiedzy, umiejętności praktycznych i rozwój naukowych horyzontów ucznia
 • Przekazanie warsztatu metodologii badań w taki sposób, aby nasi uczniowie i absolwenci mieli motywację do podejmowania śmiałych wyzwań naukowych
 • Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i reakcję na współczesny świat, włączając w to świat nauki
 • Rozbudzanie w młodzieży postawy świadomego odbierania i kształtowania otaczającego nas świata

Trójmiejskie uczelnie i kierunki, na których będą mogli studiować absolwenci klasy biologiczno-chemicznej:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: biotechnologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna)
 • Farmacja, technika dentystyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, elektroradioterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, elektroradiologia)
 • Uniwersytet Gdański (kierunki: biologia, biologia medyczna, bioinformatyka, kryminologia, przyroda, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, oceanografia)
 • Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna)
  • Uczniowie z dodatkową rozszerzoną matematyką każdy dowolnie wybrany kierunek na Politechnice Gdańskiej

  20151215_114255.jpg Baliic SEE.jpg DSC_0189.JPG DSC_0193.JPG DSC_0195.JPG DSC_0196.JPG DSC_0351.JPG Obserwacja_mikroskopowa_bezkręgowców_na_Wydziale_Oceanografii.jpg Obserwacja_ptaków_w_ramach_The_Baltic_Sea_Project.jpg Obserwacja_szkarłupni.jpg Spotkania z medycyną1.jpg WP_20140523_015.jpg Warsztaty_z_biologii_-_bioróżnorodność.jpg Wizytna_na_Gdańskim_Uniwersytecie_Medycznym.JPG Zajęcia_Koła_Biologicznego.JPG chemiczna wigilia1.jpg kółko 11.jpg kółko 21.jpg kółko 31.jpg kółko 41.jpg kółko 61.jpg kółko51.jpg spotkania 11.jpg spotkania1.jpg

Dodatkowe informacje

 • n2.jpg
 • nn1.jpg