Klasa IC

Klasa dziennikarsko – samorządowa
 
Przedmioty rozszerzone:
język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.
 
Języki obce:
język angielski,
język rosyjski.
 
Oferta dodatkowa:
1. Wiedza dziennikarska w kształceniu polonistycznym
2. dziennikarz w poszukiwaniu informacji - cykl wyjść do: redakcji i drukarni gazety lokalnej, Archiwum Miasta Gdyni, trójmiejskich bibliotek, różnych miejsc kultury
3. Praca w redakcji szkolnej gazetki – wydawanej cyklicznie
4. Współpraca z lokalnym organem samorządu – obserwacja sesji Rady Miasta Gdynia i spotkania z radnymi
5. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kulturalnymi regionu (Towarzystwo Przyjaciół Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni)
6. Udział w Forum Młodych organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz w ogólnopolskim Forum Obywatelskim w Warszawie
7. Obsługa i praca na komputerach Mac w ramach zajęć z informatyki
 
Cele profilu:
1. Kształtowanie postawy świadomego odbiorcy kultury
2. Świadomość funkcjonowania współczesnych mediów
3. Zapoznanie z zasadami pracy dziennikarza
4. Kształcenie dziennikarskich form wypowiedzi
5. Rozbudzanie zainteresowania przeszłością regionu
6. Zapoznanie z celami i zasadami funkcjonowania władzy samorządowej
7. Wzbudzenie zainteresowania sprawami lokalnymi – życiem politycznym, społecznym i kulturalnym miasta Gdyni
8. Kształtowanie postawy obywatelskiej – aktywność w środowisku lokalnym
 
Po ukończeniu klasy dziennikarsko -  samorządowej masz możliwość studiowania między innymi  na następujących kierunkach: filologia polska, filologia angielska, rosyjska, klasyczna i in., prawo, administracja, politologia, komunikacja społeczna, dziennikarstwo,  kulturoznawstwo, europeistyka, historia, socjologia, psychologia, filozofia, stosunki międzynarodowe.
Klasa dziennikarsko – samorządowa
dziennik_logo4

Proponowane przedmioty rozszerzone:

 • język polski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.
Języki obce:
 • język angielski,
 • oraz do wyboru:
  j. niemiecki / j. rosyjski
Dodatkowe przedmioty:
 • retoryka
 • filozofia

Oferta dodatkowa:

 • Wiedza dziennikarska w kształceniu polonistycznym
 • Dziennikarz i młody obywatel w poszukiwaniu informacji - cykl wyjść do różnych instytucji: redakcji gazet lokalnych, Archiwum Miasta Gdyni, IPN w Gdańsku, trójmiejskich bibliotek, różnych miejsc kultury
 • Współpraca z: Wydziałem Filologiczno-Historycznym UG - wykłady polonistyczne; Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu – wykłady z podstaw prawa
 • Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi nauki, kultury, polityki: „Klasa C zaprasza…”
 • Szkolne i pozaszkolne warsztaty dziennikarskie i historyczne
 • Spotkania pasjonatów historii (koło historyczne)
 • Praca w redakcji szkolnej gazetki – wydawanej cyklicznie
 • Współpraca z lokalnym organem samorządu – obserwacja sesji Rady Miasta Gdynia
  i spotkania z radnymi
 • Praca uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdynia
 • Współpraca z  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kulturalnymi regionu (Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Muzeum II Wojny Światowej)
 • Coroczny udział w Forum Młodych organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności
 • Coroczny udział w ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim w Warszawie oraz w Pomorskim Kongresie Obywatelskim w Gdańsku organizowanymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Realizacja projektów obywatelskich we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej - projekt: „Młodzi dla Gdyni” ; projekty obywatelskie - pierwsza praktyczna Olimpiada „Bez Teorii” w ramach przedmiotu edukacja samorządowa
 • Obsługa i praca na komputerach Mac w ramach zajęć z informatyki
 • Współpraca z Fundacją Nowe Media w ramach Młodzieżowej Akcji Multimedialnej
 • Udział w wycieczkach dydaktycznych do miejsc ważnych dla kultury oraz historii regionu i Polski
Cele profilu:
 • Zachęta do świadomego rozwoju osobistego
 • Kształtowanie postawy świadomego odbiorcy kultury
 • Świadomość funkcjonowania współczesnych mediów
 • Zapoznanie z zasadami pracy dziennikarza
 • Kształcenie dziennikarskich form wypowiedzi
 • Rozbudzanie zainteresowania przeszłością regionu
 • Zapoznanie z celami i zasadami funkcjonowania władzy samorządowej
 • Wzbudzenie zainteresowania sprawami lokalnymi – życiem politycznym, społecznym i kulturalnym miasta Gdyni
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej – aktywność w środowisku lokalnym
Po ukończeniu klasy dziennikarsko -  samorządowej masz możliwość studiowania między innymi  na następujących kierunkach: filologia polska, filologia angielska, rosyjska, klasyczna i in., zarządzanie instytucjami kultury, filmoznawstwo, prawo, administracja, politologia, komunikacja społeczna, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, europeistyka, historia, socjologia, psychologia, filozofia, stosunki międzynarodowe.
 
 
 
 
 

Zapraszamy do naszej galerii
 

1.jpg 10.jpg 100_0907.jpg 100_0910.jpg 11.jpg 13.jpg 14.png 15.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg dsc01674.jpg dsc01678.jpg dsc01699.jpg dsc01788.jpg dsc01804.jpg dsc_0389.jpg dsc_0392.jpg img_1486.jpg img_3872-1.jpg img_4120.jpg mrm.jpg

Archiwum
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
 

Dodatkowe informacje

 • n2.jpg
 • nn1.jpg