Klasa IB

Klasa psychologiczno – pedagogiczna
Przedmioty rozszerzone:
j. polski,
j. angielski  -  z programem własnym nawiązującym do profilu klasy,
biologia.
 
Języki obce:
angielski,
rosyjski.
 
Oferta dodatkowa:
Podstawy pedagogiki i psychologii z programem własnym „Bliżej siebie”
Elementy retoryki i edukacji teatralnej
Koło psychologiczne, w ramach którego uczniowie przygotowywani są m. in. do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanego przez miesięcznik Charaktery
Stała współpraca
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie (warsztaty, prelekcje, udział              w badaniach)
Praktyki w przedszkolu
Sąd Rejonowy w Gdyni (udział w sprawie sądowej)
Doraźna współpraca ze środowiskiem lokalnym w bieżących przedsięwzięciach (akcje: Biała wstążka, Mam haka na raka, Hamak)
Uczniowie mogą brać udział w wolontariacie akcyjnym, takim jak:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
oraz wolontariacie stałym/systematycznym
Szkolne Koło Caritas
Cała Polska Czyta Dzieciom
Honorowe Dawstwo Krwi
Szkolny wolontariat to nie tylko udział w  akcjach, ale również możliwość odbycia szkoleń, które pozwalają uczniom na rozwijanie zainteresowań z zakresu psychologii  i pedagogiki.
 
Cele profilu:
Wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, duchowym
Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości, doskonalenia się
Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności
Tworzenie właściwych relacji z innymi ludźmi
Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
Rozwijanie samowiedzy, budzenie zainteresowań osobistych
Uświadomienie, na podstawie wybranych zagadnień, obecności elementów psychologii i pedagogiki w codziennym życiu
Praktyczne poznanie mechanizmów funkcjonowania placówek i instytucji opiekuńczo-wychowawczych, poznanie klimatu społecznego hospitowanych placówek
 
Klasa psychologiczno-pedagogiczna umożliwi uczniom X LO rozwijanie zainteresowań związanych z kierunkami studiów takimi, jak psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, praca socjalna, doradztwo zawodowe itp. Stanowić ma ona wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy, takich jak pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, doradca zawodowy, trener, psycholog, terapeuta czy psychoterapeuta. W tych zawodach potrzebna jest nie tylko wiedza, zdobywana w okresie studiów wyższych, oraz doświadczenie, nabywane podczas praktyk i w samej pracy zawodowej, ale również umiejętności budowania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem.
Osoby zainteresowane biologiczną stroną funkcjonowania człowieka będą mogły podjąć studia na kierunkach neurobiopsychologia, biologia, neurobiologia.
 
Klasa psychologiczno – pedagogiczna

pedag_logo2    

Klasa 1B o profilu psychologiczno – pedagogicznym oferuje uczniom możliwość realizowania (od drugiego roku nauki) biologii lub historii w zakresie rozszerzonym. Jest to profil z rozszerzonym programem języka polskiego i języka angielskiego.

W ramach realizowanego w klasach B programu „Bliżej siebie” uczniowie wyposażeni zostaną w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Podejmą próbę zrozumienia procesu rozwoju psychicznego oraz wychowania człowieka w pełnym cyklu jego życia. Zdobędą wiedzę, umiejętności  i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia studiów na wielu kierunkach w sferze nauk społecznych i w przyszłej pracy zawodowej, w tym m. in. pedagoga, terapeuty, psychologa, psychoterapeuty, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego czy trenera umiejętności społecznych.

Uczniów szczególnie zainteresowanych psychologią i rozwojem osobistym zapraszamy na kółko psychologiczne oraz do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

Realizacja programu z podstaw psychologii i pedagogiki stanowić ma wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy, w tym m.in. pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, psychoterapeuty, doradcy zawodowego czy trenera umiejętności społecznych.

W pierwszym roku nauczania uczniowie klasy B uczestniczyć będą – w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – w zajęciach filmowych w DKF Żak w Gdańsku. Pasjonaci kina w kolejnych latach edukacji poznawać będą na zajęciach języka polskiego słynne dzieła kinematografii polskiej i światowej, a miłośnicy teatru będą mogli poznawać spektakle trójmiejskich placówek. Osoby zainteresowane literaturą i językiem polskim zachęcamy do udziału w zajęciach organizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Ambitnym pasjonatom literatury i języka ojczystego proponujemy udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Do klasy 1B zostanie przyjętych 15 uczniów na ścieżkę biologiczną i 15 na ścieżkę historyczną. Co szkoła oferuje uczniom klasy 1B, którzy wybiorą ścieżkę biologiczną oraz tym którzy wybiorą ścieżkę historyczną?

 

ŚCIEŻKA BIOLOGICZNA

bd4e6d3f61b16c84417e239e45d78de0

 

 

ŚCIEŻKA HISTORYCZNA

                       zwoj

 

Oferta skierowana do uczniów zainteresowanych biologiczną stroną funkcjonowania człowieka i całego świata ożywionego, chętnych do uczenia się biologii poprzez doświadczenie.

Zapraszamy uczniów o zamiłowaniach przyrodniczych.

 

 

Oferta skierowana do uczniów z pasją historyczną, miłośników historii Polski i świata, lubiących czytać i analizować opisy dziejów ludzi, społeczeństw, narodów i państw.

Zapraszamy uczniów o zamiłowaniach humanistycznych.

 

Współpraca z Okręgową Izbą Lekarską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Biologii, Oceanografii, Nauk Społecznych, Filologii Angielskiej), Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Sopocie.

 
Możliwość brania udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowych. Wśród nich najważniejsze to: Olimpiada Biologiczna,
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (prestiż OWE oraz uprawnienia laureatów na podobnym poziomie jak Olimpiada Biologiczna) i inne według ofert zewnętrznych oraz zainteresowań uczniów.

Udział w wycieczkach dydaktycznych i wydarzeniach naukowych:  Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Mózgu, wykłady i warsztaty na Uniwersystecie Gdańskim w ramach programu "Poznaj pracę biologa" i wiele innych.

 

 

Współpraca z Muzeum Miasta Gdyni, Radą Miasta Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Filologiczno – Historyczny i Wydział Nauk Społecznych), Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, Europejskim Centrum Solidarności, Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa), Towarzystwem Miłośników Gdyni.

Możliwość brania udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowych. Wśród nich najważniejsze to: Olimpiada Historyczna, Turniej Debat (organizowanym przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Koło Gdynia) i inne według ofert zewnętrznych oraz zainteresowań uczniów.          

Udział w wydarzeniach skierowanych do świadomej i aktywnej obywatelsko młodzieży: Forum Młodych (organizowanym przez ECS na Wydziale Nauk Społecznych UG), Kongresie Obywatelskim w Warszawie (IBnGR).

 

Ścieżka dedykowana zainteresowanym kierunkami studiów takimi jak:

biologia medyczna, położnictwo, stomatologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, neurobiologia, neurobiopsychologia, psychologia, pedagogika, kryminologia, dietetyka, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia, bioinżynieria zwierząt, weterynaria i inne.

 

 

Ścieżka dedykowana zainteresowanym kierunkami studiów takimi jak:

filologie, historia, archeologia, psychologia, politologia, filozofia, socjologia, prawo, kryminalistyka,   zarządzanie instytucjami kultury,  filmoznastwo, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

 

 
Zapraszamy do naszej galerii
 
01.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 10867004_822516447837849_666495218_n.jpg 10947883_822516457837848_1265043388_n.jpg 11.jpg 11015473_822516311171196_29350489_n.jpg 11063110_822518627837631_653551119_n.jpg 20140410_110830.jpg 20150314_102529.jpg 20150314_102713.jpg 20150314_102816.jpg 20150314_102828.jpg 20150314_150948.jpg 20150314_151730.jpg 20150314_151748.jpg DSCF1445.JPG DSCF1450.JPG DSCF1608.JPG WP_20140110_007.jpg WP_20140509_001.jpg na_stronę.jpg
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg