Matura

Matura 2015

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2015 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 123 uczniów

Zdało egzamin maturalny 123 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w województwie pomorskim

2105 1

2105 2

2105 3

2105 4

Matura 2016

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2016 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 128 uczniów

Zdało egzamin maturalny 128 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w kraju

matura 2016 na strone

matura 2016 na strone 2

Matura 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2012 ROKU

Liczba uczniów  którzy przystąpili do egzaminu maturalnego – 122

100% uczniów klas III

Liczba uczniów którzy zdali egzamin maturalny – 122

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w województwie pomorskim

 

2012 1

2012 2

2012 3

2012 4

Matura 2014

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014 ROKU

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 121 uczniów

Zdało egzamin maturalny 121 uczniów

100%

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy!

 

Porównanie wyników egzaminu maturalnego

w X LO w Gdyni na tle wyników w województwie pomorskim

matura2014 1

 matura2014 2

matura2014 3

matura2014 4

EWD 2010 - 2015

Przedstawiamy aktualne dane na temat edukacyjnej wartości dodanej. X LO  na tle polskich oraz gdyńskich szkół uzyskuje dobrą pozycję. W każdym z badanych obszarów: przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i matematyka jesteśmy szkołą sukcesu.

ewd2012 1

 ewd2012 2

 ewd2012 3

Lata 2013 - 2015

mat przyr

hum

Podkategorie

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg