Ranking szkół miesięcznika „Perspektywy"

Miesięcznik „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita" ogłosiły 10 stycznia 2012 r ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Ranking ma ściśle określoną metodologią liczenia punktów i kryteriów dopuszczających do udziału w nim. Uwzględnia wyniki olimpiad przedmiotowych, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych oraz opinię akademicką. XLO znalazło się wśród 500 innych najlepszych szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski i  wsród 7 liceów z Gdyni, ujętych w rankingu.

 

 Oto szczegółowe wyniki ogólnopolskie gdyńskich szkół:

Nazwa szkoły

Wskaźnik rankingowy

2012

Olimpiady

(30%)

Matura

Przedmioty

obowiązkowe

(30%)

Matura

przedmioty

dodatkowe

(35%)

Opinia

akademicka

(5%)

III LO. im. Marynarki Wojennej RP

77,03

33,41

92,33

84,84

100,00

VI LO im. Wacława Sierpińskiego

57,84

1,28

92,35

68,76

44,40

I ALO im. zasłużonych Ludzi Morza

52,57

0,06

85,96

61,98

38,45

Katolickie LO im. Jana Pawła II

52,28

0,00

88,87

57,75

45,46

II LO im. Adama Mickiewicza

49,16

0,61

82,88

56,93

24,99

Ogólnokszt. Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki

48,36

0,70

82,68

53,74

32,88

X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Boh. II Wojny Światowej

42,39

0,00

81,13

43,38

6,70

 

Nasze wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych są porównywalne z wyprzedzającymi nas II LO i Liceum Jezuitów. Jedynie wyniki z przedmiotów dodatkowych spychają nas na niższe miejsce.

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg